ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
  รายงานผลจำนวนผู้เข้าใช้งานห้องสมุด
        เดือนกรกฎาคม 2564  คลิกที่นี่
        เดือนมิถุนายน 2564  คลิกที่นี่
        เดือนพฤษภาคม 2564  คลิกที่นี่
        เดือนเมษายน 2564  คลิกที่นี่
        เดือนมีนาคม 2564  คลิกที่นี่
        เดือนกุมภาพันธ์ 2564  คลิกที่นี่
        เดือนมกราคม 2564  คลิกที่นี่
        เดือนธันวาคม 2563  คลิกที่นี่
        เดือนพฤศจิกายน 2563  คลิกที่นี่
        เดือนตุลาคม 2563  คลิกที่นี่
        เดือนกันยายน 2563  คลิกที่นี่
        เดือนสิงหาคม 2563  คลิกที่นี่
        เดือนกรกฎาคม 2563  คลิกที่นี่
        เดือนมิถุนายน 2563  คลิกที่นี่
        เดือนพฤษภาคม 2563  คลิกที่นี่
        เดือนเมษายน 2563  คลิกที่นี่
        เดือนมีนาคม 2563  คลิกที่นี่
        เดือนกุมภาพันธ์ 2563  คลิกที่นี่
        เดือนมกราคม 2563  คลิกที่นี่
        เดือนธันวาคม 2562  คลิกที่นี่
        เดือนพฤศจิกายน 2562  คลิกที่นี่
        เดือนตุลาคม 2562  คลิกที่นี่
  แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558
        เดือนพฤษภาคม 2564  คลิกที่นี่
        เดือนเมษายน 2564  คลิกที่นี่
        เดือนมีนาคม 2564  คลิกที่นี่
        เดือนกุมภาพันธ์ 2564  คลิกที่นี่
        เดือนมกราคม 2564  คลิกที่นี่
        เดือนธันวาคม 2563  คลิกที่นี่
        เดือนพฤศจิกายน 2563  คลิกที่นี่
        เดือนตุลาคม 2563  คลิกที่นี่
        เดือนกันยายน 2563  คลิกที่นี่
        เดือนพฤษภาคม 2563  คลิกที่นี่
        เดือนเมษายน 2563  คลิกที่นี่
        เดือนมีนาคม 2563  คลิกที่นี่
        เดือนกุมภาพันธ์ 2563  คลิกที่นี่
        เดือนมกราคม 2563  คลิกที่นี่
        เดือนธันวาคม 2562  คลิกที่นี่
        เดือนพฤศจิกายน 2562  คลิกที่นี่
        เดือนตุลาคม 2562  คลิกที่นี่
        เดือนกันยายน 2562  คลิกที่นี่
        เดือนสิงหาคม 2562  คลิกที่นี่
        เดือนกรกฎาคม 2562  คลิกที่นี่
        เดือนมิถุนายน 2562  คลิกที่นี่
        เดือนพฤษภาคม 2562  คลิกที่นี่
        เดือนเมษายน 2562  คลิกที่นี่
        เดือนมีนาคม 2562  คลิกที่นี่
        เดือนกุมภาพันธ์ 2562  คลิกที่นี่
        เดือนมกราคม 2562  คลิกที่นี่
        เดือนธันวาคม 2561  คลิกที่นี่
        เดือนกันยายน 2561  คลิกที่นี่
        เดือนสิงหาคม 2561  คลิกที่นี่
        เดือนกรกฏาคม 2561  คลิกที่นี่
        เดือนมิถุนายน 2561  คลิกที่นี่
        เดือนพฤษภาคม 2561  คลิกที่นี่
        เดือนเมษายน 2561  คลิกที่นี่
        เดือนมีนาคม 2561  คลิกที่นี่
        เดือนกุมภาพันธ์ 2561  คลิกที่นี่
        เดือนมกราคม 2561  คลิกที่นี่
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-354204, 076-211877(ร้องทุกข์) โทรสาร 076-210422