ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงหลังคาโดมชั้นดาดฟ้า (ชั้น 10) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค์
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 3 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดกียามุดดินบ้านบ่อแร่
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายพรุจำปา - นาสร้อย
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดกียามุดดินบ้านบ่อแร่
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดกียามุดดินบ้านบ่อแร่
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อาคารศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 รายการ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจัดซื้อรถบริการน้ำมัน ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จัดหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4030 (กะรน - ป่าตอง) งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างขยายอาคารศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2,3,4 (งวดสุดท้าย)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่หาดในทอน
  ประกาศ เรื่องนัดตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4030 (กะรน - ป่าตอง) งวดที่ 1
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างขยายอาคารศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 1
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับรถยนต์โดยสารชนิดสองแถว จำนวน 2 คัน (รถยนต์ยี่ห้อ HINO รุ่น XZU650R)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างปรับปรุงทางเลี้ยว บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา งวดที่ 1-3 (งวดสุดท้าย)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้างซ่อมแซมกำแพงดินและรั้ว บริเวณศูนย์เครื่องกล แห่งที่ 1 งวดที่ 1-3 (งวดสุดท้าย)
  ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามโครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการประชาชนห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้าง โครงการแก้ไขน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต (สามแยกสนามบิน - ในยาง ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด Booster Pump และงานติดตั้ง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด Booster Pump และงานติดตั้ง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้างซ่อมแซมกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล แห่งที่ 1 (งวดที่ 1 และงวดที่ 2)
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>