_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมโครงการยกระดับพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด โดยมี นายบัณฑูร ทองตัน ประธานคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
สำหรับความเป็นมาของโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด สืบเนื่องจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดที่มีกระบวนการคัดเลือกครูสอนดีดีเด่น 10 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท น่าน เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ลำพูน สุรินทร์ และอำนาจเจริญ โดยโครงการจะสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2557 ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ดำเนินโครงการสังคมคืนครูดีแก่ศิษย์ ยกย่องเชิดชู ครูสอนดี โดยได้เลือกครูสอนดี 109 ท่าน และในจำนวนนั้นมี 3 ท่าน เป็นครูผู้ที่ได้รับทุนครูสอนดีและคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัดได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัด ที่มีกระบวนการคัดเลือกครูสอนดีดีเด่น และยังได้รับรางวัลสื่อสารประชาสัมพันธ์ดีเด่น ซึ่งเป็น 1 ใน 7 จังหวัดทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากรทางการศึกษา ทาง สสค. จึงได้มอบเงินจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อให้คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีฯ ได้ระดมความคิดโครงการยกระดับพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัดภูเก็ตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาพความสำเร็จด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ระยะ 5-10 ปีของจังหวัดภูเก็ต อันเป็นที่ยอมรับร่วมกันของภาคีต่างๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงเพื่อค้นหา “ภาคีหลัก” ที่จะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุภาพความสำเร็จ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศในการยกร่างข้อเสนอโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการครูสอนดี เป็นโครงการที่ดีมาก ถือเป็นตัวอย่างแห่งความดีที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น สภาการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นจึงเป็นเหมือนสภาที่ปรึกษา เกิดการสร้างความร่วมมือกัน โดยนำความสำเร็จมาเป็นข้อมูล เช่น นำเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งทำร่วมกับทางจังหวัด จัดทำค่ายเยาวชนการฝึกภาษาอังกฤษที่หาดป่าตอง ซึ่งจุดเด่นของภูเก็ต คือ การมีเศรษฐกิจที่ดี ถ้าเราไปขอความร่วมมือจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โดยทำโรงเรียนให้เป็นห้าดาวหรือเจ็ดดาวเหมือนกับโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่นั้น ผมคิดว่าเป็นความร่วมมือที่ต้องทำ เพราะความสำเร็จของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน แต่สำหรับการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตภาษานั้นมีความสำคัญมาก.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 382 ครั้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:27:36:PM