_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (พ.ศ.2555) “ภูเก็ตเกมส์” ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555 โดยมี นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (พ.ศ.2555) “ภูเก็ตเกมส์” ซึ่งต้องเตรียมการในด้านต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการแข่งขัน โดยการอุดหนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและท้องถิ่นทั้ง 19 แห่งของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงสนามแข่งขัน สถานที่พัก ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบัน การดำเนินงานก็ผ่านไปประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะสนามที่ อบจ.และเทศบาลดูแลได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วบางส่วน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้สรุปความคืบหน้าด้านต่างๆ ให้ท้องถิ่นได้รับทราบในเบื้องต้น ได้แก่ รายละเอียดข้อมูลตารางการแข่งขัน สนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทั้ง 40 ชนิดกีฬา และขอเรียนเชิญผู้บริหารท้องถิ่นทุกท่าน ตัดชุดเบลเซอร์ (สูทกีฬาเยาวชนฯ) และเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 และพิธีปิดวันที่ 5 มิถุนายน 2555 นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมชมและเชียร์นักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันฯ และขอความอนุเคราะห์เต็นท์และรถสองแถว เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติฯ ของฝ่ายต่างๆ ทางด้าน นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวสรุปการดำเนินงานเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” ว่า อบจ.ภูเก็ต ได้เตรียมพร้อมสนามสุระกุล โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 19,725, 400 บาท ซึ่งปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำ สถานที่จอดรถ และปรับปรุงระบบไฟสปอร์ตไลท์ส่องสนาม จำนวน 9.29 ล้านบาท ส่วนสระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต ได้ปรับปรุงระบบท่อ ระบบกรองน้ำ และระบบไฟ จำนวน 2.86 ล้านบาท สนามเทนนิส ปรับปรุงพื้นสนาม ห้องน้ำ และห้องพักกรรมการ จำนวน 5.38 ล้านบาท และสนามชัย ได้ปรับปรุงไฟสปอร์ตไลท์ส่องสนาม ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และห้องน้ำ จำนวน 2.2 ล้านบาท พร้อมกันนี้ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขันฯ ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน 25 ล้านบาท รวมถึงได้ติดตั้งจอแอลซีดี ในสนามกีฬาสุระกุล จำนวน 17 ล้านบาท และอุดหนุนงบประมาณให้กับทางจังหวัดภูเก็ตอีก 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต จะประชุมหารือเพื่อสรุปความพร้อมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นี้.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 2780 ครั้ง
วันที่ 30 เมษายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:47:52:PM