_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยแนวทางธรรมชาติผ่านศิลปะการแสดง เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูในจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยแนวทางธรรมชาติผ่านศิลปะการแสดง” โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 130 คน ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต
สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2556 ประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 Ice Breaking, กิจกรรมสันทนาการเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2, กิจกรรมสันทนาการเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับละคร, การแสดงเบื้องต้น, การสร้างเรื่องราวสำหรับการแสดงบนเวที, การปรากฏกายบนเวที และเทคนิคการใช้เสียงบนเวที, การนำเสนอการแสดงบนเวที และการสอนภาษาอังกฤษผ่านละคร (Teaching English though Drama) ซึ่งโครงการดังกล่าว ทาง อบจ.ภูเก็ต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการสอนภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารด้วยการศึกษาดูงานสถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ระดับมาตรฐานในต่างประเทศ และนำมาพัฒนาและปรับใช้ในสถานศึกษา นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ในอีกสองปีข้างหน้า มาเลเซีย และสิงคโปร์ที่มาทำงานในภูเก็ต จะมาอย่างถูกกฎหมาย ฉะนั้น ภาษาอังกฤษคือภาษากลางที่ใช้ในอาเซียนทั้งหมด จึงมีความสำคัญมาก และคุณครูก็ต้องใช้อย่างสม่ำเสมอ ส่วนภาษาที่สอง คือ ภาษาจีน ซึ่งคุณครูจะต้องรู้ภาษาจีนด้วย เพราะว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาภูเก็ตอย่างมากมาย ดังนั้น ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่พอ คุณครูต้องเรียนรู้ภาษาจีนด้วย สำหรับโครงการในครั้งนี้ นอกจากคุณครูได้รับการฝึกอบรมแล้ว คิดว่าจะมีโครงการให้คุณครูไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต พยายามคิดโครงการให้คุณครูได้ไปศึกษาดูงานในประเทศใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม อบจ.ภูเก็ต จะเน้นพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของทุกคน ซึ่งในปีหน้า อบจ.ภูเก็ต จะจัดทำโครงการมัคคุเทศก์ โดยส่งตัวแทนนักเรียนมาเป็นมัคคุเทศก์น้อยด้วย ทั้งนี้ ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้ และขอขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกประการ และขอให้นำสิ่งดีๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดสู่นักเรียนโดยทั่วคน สำหรับคนที่มีอาชีพครูถือว่าโชคดีมาก คุณครูทุกคนมีของประทาน เพราะท่านสอนให้นักเรียนเป็นคนดี ให้วิชาความรู้แก่นักเรียน ขอให้ทุกท่านไปสู่เมล็ดพืชแห่งความดีทั่วทั้งเกาะภูเก็ต แล้วภูเก็ตจะเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรมอย่างแน่นอน” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 440 ครั้ง
วันที่ 08 สิงหาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:05:23:PM