_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานสำหรับผู้บริหารในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานสำหรับผู้บริหารในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว” หัวข้อ มาตรการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 70 ท่าน จากสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.เกรียงไกร เจียมบุญศรี วิทยากรและที่ปรึกษาในสำนักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญในด้านแรงงานสัมพันธ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว
นายนเรศ ศรีนาค ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานสำหรับผู้บริหารในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว” หัวข้อ มาตรการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ เป็นการจัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายของท่านนายก อบจ.ภูเก็ต ที่ประสงค์ให้รายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากเข้าผู้พักในโรงแรมนั้น ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้อบจ.ภูเก็ต สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวความคิดให้กับหัวหน้างาน ผู้บริหารงานในสายงานทรัพยากรมนุษย์และสายงานอื่นๆ ในองค์กรให้เข้าใจวิธีการสอบสวนที่นำสู่การลงโทษพนักงานอย่างเป็นธรรม และสร้างสรรค์มากกว่าการลงโทษที่ยึดหลักแต่เพียงการเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหาร ที่ต้องการลงโทษพนักงานโดยขาดเหตุผล อันจะนำมาซึ่งปัญหาทางด้านแรงงานสัมพันธ์ และเกิดความขัดแย้งขึ้นในองค์กร การเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารงานอย่างมีคุณภาพ จึงเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเอง เสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างานที่เข้าใจกระบวนการลงโทษในรูปแบบสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปปรับใช้และเป็นที่ยอมรับของทีมงานและบรรลุจุดประสงค์ของงานในองค์กร ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ และ อบจ.ภูเก็ต ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมให้กับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ตในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานบริหารสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” ด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอฝากทุกโรงแรมให้เตือนนักท่องเที่ยวว่า ในช่วงมรสุมกรุณาอย่าลงเล่นน้ำทะเลเด็ดขาด เพราะนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตในหนึ่งปีเสียชีวิตประมาณ 15 คน เนื่องจากลงเล่นน้ำโดยประมาท หรือฝ่าฝืนธงแดง พร้อมกันนี้ อยากแนะนำให้ทุกโรงแรมได้ติดตั้งกล้องซีซีทีวี เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งทุกโรงแรมจะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน เนื่องจากเรากำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แรงงานต่างชาติจะเข้ามาอย่างมหาศาล ฉะนั้น ฝ่ายบุคลากรจึงต้องทำงานอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวในปีหน้าได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก ซึ่งในอดีตจะมีนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันอันดับหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนั้น จึงรู้สึกดีใจที่ทุกท่านได้มาร่วมการฝึกอบรมในวันนี้ เพื่อเรียนรู้เทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคนิคในการบริหารงานบุคคล ซึ่งทุกท่านจะได้รับประโยชน์มากมายในการอบรม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาบริหารงานบุคลากรในจังหวัดภูเก็ตให้เตรียมพร้อมเพื่อสู้กับต่างชาติ ซึ่งต้องขอของคุณ ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต คุณนเรศ ศรีนาค ที่หาหลักสูตรดีๆ มาให้พวกเราได้พัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งที่ผ่านมา จากการที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ทำงานร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต เราได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ โดยในปีหน้าเราจะพัฒนาเรื่องของทุกชมรมมารวมด้วยกัน ไม่ว่าเป็นเชฟ ผู้จัดการ หรือหน้าฟรอนท์ โดยจะมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นกว่าเดิม ในโอกาสนี้ ขอให้ทุกท่านนำศาสนานำหน้าการดำรงชีวิต แล้วท่านจะมีความสุข ขอให้พระผู้เป็นเจ้าอวยพรทุกท่านที่มาร่วมการอบรมในวันนี้ ให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีแต่ความสำเร็จในชีวิต พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้งานวันนี้ประสบความสำเร็จ” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 509 ครั้ง
วันที่ 01 กรกฎาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:46:42:PM