_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพนักเรียน ณ ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ทพญ.อ้อมทิพย์ สุวรรณบริบาล แผนกทันตกรรม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อค้นหาโรค ความผิดปกติของร่างกาย เช่น ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจหูและการได้ยิน ตรวจการมองเห็น และตรวจผมตรวจเล็บ เป็นต้น
-

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 73 ครั้ง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:58:07:PM