_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนแหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ณ ชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้แจกทรายอะเบทให้กับประชาชน รวมถึงให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขัง ถังน้ำ กระถางต้นไม้ และภาชนะอื่นๆ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังอันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้
-

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 459 ครั้ง
วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:22:32:AM