_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจพื้นที่พิจารณาสิ่งล่วงลำน้ำ จ.ภูเก็ต ประเภทสะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ บริเวณสะพานท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงลำน้ำจังหวัดภูเก็ต ประเภทสะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ บริเวณสะพานท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี เจ้าหน้าที่กองกิจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงลำน้ำจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือ เพื่อการจัดระเบียบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง สืบเนื่องจากในปัจจุบันมีเรือเร็วที่เทียบจอดและรับส่งนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าหาดอ่าวฉลองเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ ไม่มีความปลอดภัยและเกิดภาพลักษณ์ไม่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ทั้งยังไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ขึ้น-ลงเรือได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือเพื่อจัดระเบียบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยจะกำหนดให้เรือที่รับ-ส่งนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าหาดอ่าวฉลองในปัจจุบัน ต้องมาเทียบจอดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวบริเวณทุ่นลอยที่สร้างขึ้นมาใหม่ดังกล่าว ประกอบกับได้เกิดเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก จังหวัดภูเก็ตจึงได้ออกประกาศกองอำนวยความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เรื่องกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีท่าเทียบเรืออยู่ในความดูแลรับผิดชอบต้องจัดให้มีอุปกรณ์นับจำนวนผู้โดยสาร ระบบ CCTV บันทึกภาพใบหน้า จัดทำบัญชีรายชื่อผู้โดยสารก่อนลงเรือ กำหนดช่องทางการเดินเรือ การเข้า-ออก ของท่าเทียบเรือให้เพียงพอและสะดวกในการเข้า-ออก ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงต้องจัดทำโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือ เพื่อการจัดระเบียบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เนื่องจากข้อเท็จจริงเรือสปีทโบ๊ทที่จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารบริเวณหน้าหาดอ่าวฉลองในขณะนี้ ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวไม่ได้ผ่าน GATE ที่มีกล้อง CCTV จับภาพใบหน้าขณะลงเรือหรือขึ้นจากเรือ ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศของ กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต ประกอบกับท่าเทียบจอดเรือเพื่อรับส่งผู้โดยสารบริเวณอ่าวฉลองมีให้บริการไม่เพียงพอโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน จึงต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้น ขณะนี้สำนักการช่าง อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับโครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง งบประมาณ 73 ล้านบาทแล้ว โดยกำหนดให้มีช่องทางลงเรือ 4 ช่องทาง หรือ 4 GATE สามารถจอดเรือสปีทโบ๊ทได้ พร้อมกันในช่วงเวลาเร่งด่วนได้จำนวน 15-20 ลำ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นคำร้องขอทำสิ่งล่วงลำน้ำกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 110 ครั้ง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:04:59:PM