_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 “เมืองชุมพรเกมส์”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.20 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานให้โอวาทแก่นักกีฬา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 “เมืองชุมพรเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดชุมพร โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครูผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นางกานต์มณี ศิลปะ กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 จังหวัดภาคใต้ มอบหมายให้เทศบาลเมืองชุมพร เป็นเจ้าภาพ โดยจัดให้มีการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี รวม 11 ชนิดกีฬา ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง และกรีฑา โดยมีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 247 คน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาในระดับภาค แม้ว่าจะต้องแข่งขันกับคนเก่งอีกหลายคน แต่จะเป็นโอกาสสำคัญที่นักกีฬาทุกคนจะได้แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของตนเองออกมา และขอให้นักกีฬาทุกคน ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันเป็นหัวใจหลักของการแข่งขันกีฬา ขอให้ใช้กีฬาในการนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ นำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและองค์กร

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 149 ครั้ง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:51:10:PM