_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 2
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางมีนา อยู่คง ประธานกลุ่มผ้าสโนติกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลกมลา และนางข้อตี้ย่ะ อะนะฝรั่ง สมาชิกกลุ่มผ้าสโนติกฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” จะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้อย่างดี ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 224 ครั้ง
วันที่ 06 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:16:51:AM