_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2562
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมรับประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2562 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน และรายงานสถานการณ์น้ำบริโภคอุปโภค และการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 152 ครั้ง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:26:36:PM