_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งขันฟุตบอล จูเนียร์คัพ ประจำปี 2562
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายฤาษิต สุดตันตาภรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ประจำปี 2562 โดยมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ตลอดจนเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ให้ก้าวสู่การแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติ จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงระเบียบการแข่งขัน วันที่และเวลาการแข่งขัน การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทีมนักกีฬาฟุตบอลแต่ละโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันรายการดังกล่าว สำหรับประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) รุ่นไม่เกิน 14 ปี (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (หญิง) และรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (ชาย) จัดแข่งขัน ณ สนามกีฬาสุระกุล สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาสะพานหิน สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอกะทู้ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตจังหวัดภูเก็ต และสนามชัย

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 131 ครั้ง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:47:28:PM