_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึก IDMEx 2019 กรณีภัยจากสึนามิ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ ด้านการฝึกปฏิบัติ 6 สถานี ณ บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วม
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กล่าวว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ 6 สถานี ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบและมีเอกภาพ โดยเฉพาะภัยจากสึนามิ การฝึก IDMEx 2019 จึงถือเป็นครั้งแรกของการฝึกระดับชาติด้านการเตรียมพร้อมรับมือและเผชิญเหตุสึนามิแบบบูรณาการ โดยมุ่งทดสอบกลไกการปฏิบัติของกระบวนการแจ้งเตือนภัย การสั่งการแก้ไขปัญหา การเผชิญเหตุและอพยพประชาชน รวมถึงการจัดการผลกระทบจากสึนามิอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยของภาครัฐ และเป็นการฝึกการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) โดยจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวใต้ทะเลบริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ และเกิดสึนามิขนาดใหญ่ซัดเข้าชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างรุนแรง ส่งผลให้ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ อาคารบ้านเรือนระบบสาธารณูปโภค และระบบนิเวศน์ได้รับความเสียหาย รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมาก ซึ่งได้จัดการฝึกฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน- 8 กรกฎาคม 2562 แบ่งเป็น 3 รูปแบบครอบคลุมทุกภารกิจการจัดการสาธารณภัย ทั้งการฝึกปฏิบัติด้านการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน ณ พื้นที่เสี่ยงภัย 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน มุ่งเน้นการทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยและการซักซ้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุสึนามิของหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ทักษะการอพยพหนีภัยอย่างปลอดภัย การฝึกบนโต๊ะ เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจถึงภารกิจและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานภายใต้กฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกเฉพาะหน้าที่ เป็นการซักซ้อมเชื่อมโยงการสั่งการ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติภายใต้การสั่งการและขั้นตอนการปฏิบัติเดียวกัน และการฝึกปฏิบัติ 6 สถานี ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต เป็นการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย และระบบสื่อสาร รวมถึงบทบาทของจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การฝึก IDMEx 2019 ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภาคส่วนมีความเข้าใจบทบาทภารกิจ ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด และแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน อีกทั้งยังเป็นการค้นหาปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อน และปัจจัยแห่งความสำเร็จ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการภัยสึนามิ รวมถึงเป็นต้นแบบการต่อยอดการจัดการในภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 211 ครั้ง
วันที่ 09 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:33:33:PM