_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2562
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ที่สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562 โดยมี นายมนู เขียวคราม และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึง เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วมชมเชียร์การแข่งขันในครั้งนี้
การแข่งขันว่าย อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความสามารถของนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานและให้เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกีฬาว่ายน้ำในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 40 สังกัด โดยผลการแข่งขันสรุปคะแนนรวมทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต 950 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพังงา 940 คะแนน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็จ 772 คะแนน นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชนและประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากจะเสริมสร้างให้มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีทุกๆ ด้านแล้ว ยังสร้างสรรค์ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา หวังว่านักกีฬาทุกท่านคงจะนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศต่อไป

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 144 ครั้ง
วันที่ 23 เมษายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:18:53:AM