_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานและเตรียมพร้อมโครงการต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต งานแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์และการจัดลานศิลปวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 งานวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการเตรียมความพร้อมดำเนินการเตรียมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ซึ่งในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี และวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 311 ครั้ง
วันที่ 05 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:23:15:AM