_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ “Big Cleaning Day” นำรถบรรทุกน้ำทำความสะอาดบริเวณสะพานหิน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกองช่าง ได้นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ลงพื้นที่กิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ บริเวณสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อทำความสะอาดล้างเศษประทัด ภายหลังจากขบวนแห่พิธีส่งพระ ประเพณีถือศีลกินผัก เสร็จสิ้นลงเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา
กิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมขานรับนโยบาย การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ เข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย เมืองน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 98 ครั้ง
วันที่ 27 ตุลาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:48:05:AM