_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทย “ซิงกอร่าเกมส์” จังหวัดสงขลา
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้โอวาทและมอบธง อบจ.ภูเก็ต ให้แก่นักกีฬา พร้อมด้วยนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้ฝึกสอน เข้าร่วมเป็นเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 “ซิงกอร่าเกมส์” ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 10 – 20 ตุลาคม 2561 โดยมีนางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตฯ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาในระดับภาค แม้ว่าจะต้องแข่งขันกับคนเก่งอีกหลายคน แต่จะเป็นโอกาสสำคัญที่นักกีฬาทุกคนจะได้แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของตนเองออกมา และให้ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันเป็นหัวใจหลักของการแข่งขันกีฬา ขอให้ใช้กีฬาในการนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ นำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและองค์กร นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, ฟุตซอล, วอลเลย์บอลชายหาด, เทเบิลเทนนิส, เปตอง, เซปักตะกร้อ, แบดมินตัน, หมากรุกไทยและหมากฮอสไทย โดยแบ่งเป็นนักกีฬา 220 คน และผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 283 คน

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 226 ครั้ง
วันที่ 09 ตุลาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:27:19:AM