_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ และนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด ตามโครงการจัดอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2561
ในการนี้ ได้มีการรับชม VTR แนะนำ อบจ.ภูเก็ต และรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต กิจการสภา อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลหมื่นเตียงของ อบจ.ภูเก็ต โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และการป้องกันการทุจริตของ อบจ.ภูเก็ต โดย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 340 ครั้ง
วันที่ 13 กันยายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:18:46:PM