_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2561 เน้นรูปแบบตลาดวัฒนธรรม สะท้อนวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์เมืองถลาง
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถาน เมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางกรทิชาต์ วัฒนพันธ์ เลขานุการมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และนายสมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ประธานกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสัญญา ศรีเมือง และนายธนัทภัทร ธานีรัตน์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-17 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้ โดยภายในงานได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม การจัดงานในปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปี เน้นการจัดงานในรูปแบบตลาดวัฒนธรรม ที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในบริเวณนี้จะมีการสร้างบ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฉากการแสดงแสงสีเสียงในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม นี้ โดยการแสดงแสงสีเสียงไม่ได้มีเฉพาะบนเวทีการแสดงเท่านั้น แต่บรรยากาศภายในงานทั้งหมด จะมีการจำลองวิถีชีวิตในการอยู่อาศัย อาหารการกิน การแต่งกาย การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ จะรวมไว้ในจุดนี้ทั้งหมด เพราะการแสดงแสงสีเสียงใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ แต่บรรยากาศภายในงานจะสะท้อนให้นักท่องเที่ยวเห็นว่านี่คือการย้อนอดีตกลับไปยังสมัยของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยการจัดงานในปีนี้ต้องการสื่อด้วยฉากของจริง ถือเป็นเป้าหมายหลัก และจุดนี้เมื่อพัฒนาแล้วจะมีศักยภาพในการเป็น LAND MARK ของอำเภอถลางต่อไป ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะมีการแบ่งโซนให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้รับทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์ของ 9 วีรชน และประวัติศาสตร์เมืองถลาง แสดงถึงความสวยงาม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีโซนกิจกรรมลานวัฒนธรรมไทย โดยกลุ่มเยาวชน ลูกหลานชาวจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมสืบสานศิลปะการแสดงให้คงอยู่สืบไป เช่น การแสดงนาฏยกรรมโซน (เยาวชน), มโนราห์, หนังตะลุง, รองเง็ง, ระบำพื้นเมือง ฯลฯ ชมวิถีชีวิตบ้านถิ่นถลาง วิถีแห่งท้องทุ่ง เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่, หว่านข้าวดำนา, การทำขนมจีนโบราณ, ตลาดน้ำจำลอง, ข้าวหลาม, กวนกาละแม, การทำขนมโบราณ, การทำขนมไทย, การทำเครื่องจักสาน ฯลฯ สนุกกับการเล่นแบบพื้นบ้าน อาทิ หมากกระดาน, หมากขุม, ว่าว, ม้าก้านกล้วย, เดินกะลา ฯลฯ และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านท้องถิ่นมากมาย โซนการแสดง มีการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ลานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยในปีนี้ได้เน้นวีรกรรมของ 9 วีรชน และนำเสนอการแสดง คือ เพิ่มความอลังการของแสง สี เสียง และเอฟเฟคต่างๆ ให้ยิ่งใหญ่ ตระการตา สร้างฉากแต่ละตอนให้มีความเสมือนจริง เพื่อความมีมิติมากยิ่งขึ้น มีการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ซึ่งในปีนี้ มีการทำงานบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย โดยในส่วนของรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ถลางนั้น ได้รับเกียรติจาก ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ นักประวัติศาสตร์ และประธานกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต ในการดูแลบทละคร เพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุด สำหรับงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-17 มีนาคม 2561 ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ วันอังคารที่ 3 มีนาคม ร่วมบุญยิ่งใหญ่ พิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง วันที่ 4-17 มีนาคม พระนวกะ (พระบวชใหม่) ศึกษาพระธรรมวินัย และฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต วันที่ 6-8 มีนาคม การอบรมแกนนำมัคคุเทศก์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ถลาง ณ อนุสรณ์สถาน เมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 11-15 มีนาคม กิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง ณ แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง อาทิ วัดพระนางสร้าง, นบนางดัก, บ้านท้าวเทพฯ, วัดม่วงโกมารภัจจ์ เป็นต้น วันที่ 9 มีนาคม เวลา 18.00 น. ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลแด่ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ โบสถ์เก่าวัดพระนางสร้าง วันที่ 12 มีนาคม เวลา 09.00 น. (ช่วงเช้า) ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลแด่ ปู่ย่าตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 12 มีนาคม เวลา 17.00 น. (ช่วงเย็น) พิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 11-15 มีนาคม การจัดลานศิลปวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม จำลองวิถีชีวิต เมืองถลาง การแสดง หนังตะลุง มโนราห์รองแง็ง การละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ วันที่ 13 มีนาคม เวลา 09.09 น. พิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร วันที่ 11-12 มีนาคม ซ้อมใหญ่ การแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางและกิจกรรมสุดพิเศษ วันที่ 13-15 มีนาคม การแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ลานศิลปวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถาน เมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โอกาสนี้ ขอเชิญพี่น้องชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว เที่ยวฟรี ชมฟรี สัมผัสอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ของชาวภูเก็ต ในงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-17 มีนาคมนี้

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 385 ครั้ง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:09:42:AM