_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต พัฒนาสวนสาธารณะ ต.เกาะแก้ว เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายแก่ประชาชน
อบจ.ภูเก็ต
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะตำบลเกาะแก้ว เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่สนับสนุนให้กับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา
ภายในบริเวณสวนสาธารณะตำบลเกาะแก้ว ประกอบด้วย ทางเดิน (Walk Way) ระยะทาง 835 เมตร รวมถึงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน และ อบจ.ภูเก็ต ก็ได้พัฒนาปรับปรุงโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา การมีสุขภาพที่ดีมิได้หมายถึงเพียงการมีหลักประกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพเท่านั้น ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะโรคบางโรคสามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย ดีกว่าการรอให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วรักษา การที่คนเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ดังนั้นประชาชนจึงควรมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การออกกำลังกาย เป็นการดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ และช่วยให้เราชะลอความแก่ได้ การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีก็ยิ่งจะทำให้เรามีสุขภาพดี ซึ่งนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 520 ครั้ง
วันที่ 19 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:35:31:AM