_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดภูเก็ต และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต” ครั้งที่ 4/2561 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการจัดงานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, เทศบาลตำบลศรีสุนทร, เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี, องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ติดตามการบริหารจัดการศูนย์ควบคุมจราจรทางน้ำจังหวัดภูเก็ต (VMS) ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต พร้อมกันนี้ ได้ติดตามผลการจัดสรรพื้นที่ค้าขายตามโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดภูเก็ต ติดตามการแต่งตั้งผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ติดตามการฝึกอบรมผู้ประกอบการรายใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหา การเปิดใช้สัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกควนดินแดง ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 134 ครั้ง
วันที่ 10 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:44:50:PM