_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต พบสื่อมวลชน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2/2561 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วม
ในการนี้ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรตามโครงการกิจกรรมเชิดชูคนดีของจังหวัดภูเก็ต รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2017 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รวมถึงผู้สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่ การจัดระเบียบท่าเทียบเรือต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว ความคืบหน้าการบริหารจัดการ Lift Guard การดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ และโครงการ 9101 ตามรอยพ่อปลูกเมล่อนญี่ปุ่นในโรงเรือน นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต ได้กล่าวถึงโครงพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือรัษฎาในส่วนที่ดำเนินการไปแล้วว่า ได้มีการติดตั้งกล้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 40 ตัว และในอนาคตมีโครงการจะเพิ่มจำนวน CCTV อีกหลายจุดของท่าเทียบเรือเพื่อให้มีความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ ได้เพิ่มความปลอดภัย โดยใช้ระบบไม้กั้นเปิดปิดอัตโนมัติ ทางเข้า-ออก ท่าเทียบเรือ การแสกนบัตรประชาชน การขึ้นทะเบียนของรถตู้ รถแท็กซี่ ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสาร เพิ่มถังขยะ และเพิ่มความถี่รถบริการเก็บขยะทุกวัน การกั้นบริเวณรอบอาคารเข้า-ออก ผู้โดยสาร และงานปรับปรุงห้องน้ำ เป็นต้น ส่วนโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนั้น ที่ผ่านมาได้ดำเนินการซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือฝั่งขวา ขุดบ่อน้ำและก่อสร้างหอถังสูง การซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ ปรับปรุงทางเดินและลดความลาดชันบนสะพานท่าเทียบเรือ ปรับปรุงสำนักงานท่าเทียบเรือ ส่วนโครงการที่กำลังจะปรับปรุงพัฒนา ได้แก่ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง โครงการซ่อมแซมโป๊ะฝั่งซ้าย และการติดตั้งกล้อง CCTV ปิดบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีนโนบายจัดระเบียบท่าเทียบเรือนักท่องเที่ยว โดยกำหนดให้มีการแสดงตัวตนก่อนการขึ้น-ลงเรือ และตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวและมีนโยบายเร่งด่วนให้ดำเนินการสำรวจออกแบบเพื่อดำเนินการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือตัวใหม่ เนื่องจากปัจจุบันโป๊ะเทียบเรือมีให้บริการไม่เพียงพอและเพื่อให้เรือสปีดโบ๊ทที่จอดเทียบชายหาด รับ-ส่งผู้โดยสารในปัจจุบันจะต้องไปใช้บริการโป๊ะเทียบเรือทั้งหมด ซึ่งสามารถตรวจสอบจำนวนเรือหรือแสดงตัวตนของผู้โดยสารขณะขึ้น-ลงด้วย นายเสถียร กล่าวต่อในส่วนของโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) ว่า ขณะนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยชายฝั่งออกเป็นแต่ละแนวชายหาด เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุขณะลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดไปแล้ว จำนวน 7 แนวชายหาด เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา ประกอบด้วย ชายหาดในหาน จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 6 คน ชายหาดยะนุ้ย จำนวน 1 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 2 คน ชายหาดกมลา จำนวน 3 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 7 คน ชายหาดป่าตอง จำนวน 7 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 21 คน ชายหาดสุรินทร์ จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 6 คน ชายหาดบางเทา จำนวน 5 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 11 คน หาดในทอน จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 5 คน และชายหาดไม้ขาว จำนวน 2 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 5 คน รวมจุดปฏิบัติงาน 24 จุด พนักงานไลฟ์การ์ด 63 คน สำหรับหาดกะตะ หาดกะรน และหาดในยาง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ซึ่งโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) วงเงินงบประมาณ 16,500,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนหาผู้รับจ้าง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 196 ครั้ง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:41:43:AM