_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
อบจ.ภูเก็ต
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน, พร้อมด้วยนายถาวรวัตน์ คงแก้ว และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม
โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา“Keep phuket clean by our hand and heart” เป็นโครงการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดเป็นเมืองสะอาดในปี พ.ศ. 2560 ร่วมสร้างจิตสำนึกของประชาชน ส่วนราชการทุกภาคส่วนให้ได้บูรณาการความร่วมมือ รู้ถึงคุณค่าความสำคัญของเมืองสะอาดโดยดำเนินจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการให้มีความสวยงาม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตในฤดูกาลท่องเที่ยว High Season และเตรียมความพร้อมสำหรับเทศกาลถือศีลกินผักในจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2560 นอกจากนั้นในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ร้านไอติมกะทิโบราณ โดยคุณณรงค์ ต่างจิตร์ ได้นำไอติมโบราณ มาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีต่อไป

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 301 ครั้ง
วันที่ 16 ตุลาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:17:10:PM