_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติ และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดนับวันยิ่งทวีความรุนแรง ปัญหาที่ตามมาส่งผลกระทบไปทุกด้าน เช่น ตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน กระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจที่ดี ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นในประเทศไทย ทำให้เป็นเป้าหมายของนักค้ายาเสพติด และยังพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ การแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดภูเก็ต ทำได้ยากเนื่องจากมีประชาชนจากต่างจังหวัด ต่างชาติ เข้ามาทำงานและท่องเที่ยวจำนวนมาก บุคคลเหล่านี้หากเข้ามากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือกระทำความผิดอื่นๆ อาศัยหน่วยงานทางภาคราชการเพียงฝ่ายเดียวนั้น คงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาท เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา รวมถึงเจ้าของสถานประกอบการในการแก้ไขปัญหา

ในการนี้ อยากจะฝากผู้ปกครอง รวมถึงครู อาจารย์ ช่วยกันดูแลลูกหลาน ลูกศิษย์ และขอให้เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ อย่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จงร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี เช่น ด้านการกีฬาต้านยาเสพติด การมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม

สำหรับปี 2560 รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นการแสดงความอาลัย ได้ร่วมแสดงพลังทำความดี ถวายแด่ประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมสานต่อพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดไป รวมถึงร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขอขอบคุณ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


ข่าวโดย : Webmaster
อ่าน 311 ครั้ง
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:02:29:PM