_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.45 น. ที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมวางพวงมาลา ในพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560 โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร เป็นชาวถลางโดยกำเนิด ท่านทั้งสองได้ประกอบวีรกรรมนำชาวถลางต่อสู้กับกองทัพพม่าที่ยกกองทัพมาตีเมืองถลาง ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ขณะนั้น พระยาพิมล เป็นเจ้าเมืองถลาง ได้ถึงแก่อนิจกรรมยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเจ้าเมืองใหม่ ท่านผู้หญิงจัน ภรรยาเจ้าเมืองถลาง กับคุณมุกน้องสาว จึงได้ร่วมกับกรมการเมืองทั้งปวง เช่น พระยาเพชรคีรีเทียน ประทีป ณ ถลาง พระยาทองพูน ณ ถลาง เป็นต้น เกณฑ์ไพร่พลตั้งค่ายใหญ่สองค่าย ป้องกันรักษาเมือง สำหรับท่านผู้หญิงจันและคุณมุก ได้นำชาวถลางรบพุ่งต้านต่อศัตรูเป็นเวลาเดือนเศษ ฝ่ายศัตรูบาดเจ็บและตาย 300-400 คน ทัพพม่าไม่สามารถหักเอาเมืองได้ จึงได้แตกทัพกลับไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2328 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงทราบถึงวีรกรรมของท่านผู้หญิงจัน และคุณมุก ตลอดจนความกล้าหาญและความเสียสละของชาวถลาง ที่ได้ร่วมกันป้องกันเมืองให้รอดพ้นจากการโจมตีของพม่า จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งกรมการผู้มีความชอบในการสงคราม เช่น พระยาทองพูน เป็นพระยาเจียดทองครองเมืองถลาง แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งท่านผู้หญิงจัน และคุณมุกน้องสาว เป็นท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องยศแก่วีรสตรีทั้งสองตามสมควรแก่ความชอบ ในการนี้ จังหวัดภูเก็ตได้จัดงานเพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติและตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของวีรสตรีทั้งสองท่าน

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 170 ครั้ง
วันที่ 14 มีนาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:37:02:AM