_PRINT 
logo.gif

ข่าว : นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ณ อุโบสถ วัดท่าเรือ
นายก
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น. นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ณ อุโบสถ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายฉัฏฐ์ปวิชญ์ จินาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี
เนื่องด้วย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ คนไทยส่วนใหญ่ยึดธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต จึงทรงมีพระดำริจัดตั้งโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ทั้งสามารถนำหลักคำสอนมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง เนื่องในวันที่ 3 สิงหาคม 2555 เป็นวันเข้าพรรษา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ บริเวณที่ทำการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งพระองค์ทรงเสด็จเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.00 น. และทรงพระราชทานเทียนจำนำพรรษา แด่วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 375 ครั้ง
วันที่ 04 สิงหาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:00:13:PM