_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมพิจารณาสิ่งปลูกสร้างและการจ่ายเงินชดเชยให้กรมธนารักษ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเรื่องพิจารณาสิ่งปลูกสร้างและการจ่ายเงินชดเชยให้กรมธนารักษ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธำรงค์ ทองตัน ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมภาพรวมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในระดับจังหวัด เรื่องที่ 1 ขนาดพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก 155 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ 3 หน่วยงานขอใช้ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ กรมธนารักษ์ เห็นชอบให้ 3 หน่วยงาน ใช้พื้นที่ตามแผนที่ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต จัดทำโซน A และ B ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก 155 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้ตามความประสงค์ คือ 1. เทศบาลนครภูเก็ต พื้นที่ประมาณ 13-1-75 ไร่ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ประมาณ 13-1-80 ไร่ 3. ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พื้นที่ประมาณ 13-1-75 ไร่ โดย อบจ.ภูเก็ต ได้เสนอรูปแบบการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต หลังใหม่ ประกอบด้วย อาคารสำนักงานบริการและศูนย์ประชุม อาคารสำนักงานบริหาร อาคารที่จอดรถ งานภายนอกอาคาร รวมงบประมาณค่าก่อสร้างในรูป Factor F เป็นเงิน 697,437,784.14 บาท ทั้งนี้ จากการประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ได้แจกผังแผนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 155 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นผังตามสภาพพื้นที่จริง ที่สามารถนำไปใช้ประกอบในการออกแบบต่อไป ปรากฏว่าพื้นที่ที่ได้รับจริงของทั้ง 3 หน่วยงาน จะได้รับน้อยกว่าพื้นที่ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1 ได้แก่ 1. เทศบาลนครภูเก็ต พื้นที่ประมาณ 12-3-96 ไร่ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ประมาณ 12-3-87 ไร่ 3. ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พื้นที่ประมาณ 13-0-23 ไร่ เรื่องที่ 2 สิ่งก่อสร้างที่ต้องก่อสร้างอาคารชดเชย บนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ภก 155 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเรื่องที่ 3 งบประมาณที่ต้องใช้ก่อสร้างอาคารชดเชย บนพื้นที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ปรากฏว่า 3 หน่วยงาน ไม่ขัดข้องที่จะก่อสร้างอาคารชดเชย (อาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัย) ให้กับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ คือ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยงบประมาณในการก่อสร้างอาคารชดเชยทั้งสิ้น ประมาณ 114,508,800 บาท และทั้ง 3 หน่วยงาน ได้ร่วมกันคำนวณออกแบบตามรายการ โดยใช้งบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารชดเชยทั้งสิ้น ประมาณ 111,753,120 บาท นายธำรงค์ ทองตัน ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต กล่าวในการประชุมครั้งนี้ว่า สำหรับการพิจารณาการชดเชยให้กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่นั้น เนื่องจากทั้ง 3 หน่วยงานจะต้องชดเชยร่วมกัน ซึ่งประเด็นแรก เป็นเรื่องค่าก่อสร้างที่จะต้องชดเชยในวงเงินประมาณ 38 ล้านบาท เพื่อหาค่าจ้าง กรอบของการจ้าง บริษัทที่จะมาศึกษาออกแบบ สองคือ ค่าจ้างออกแบบ โดยครั้งแรกอยากมอบให้ทาง อบจ.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ แต่เนื่องจากอาจจะต้องไปดูเรื่องแบบและหลักเกณฑ์ว่าสามารถที่จะให้ทาง อบจ.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพและจ้างออกแบบไว้ก่อนได้หรือไม่ หากติดขัดระเบียบตรงส่วนนี้ วิธีที่สอง อาจจะมอบให้ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเหมืองแร่เป็นผู้จ้างออกแบบเอง โดยมี 3 หน่วยงานกำหนดร่วมกัน เพื่อที่จะให้มีความชัดเจนเรื่องความต้องการในส่วนของรูปแบบรายการ ทั้งนี้ จากกรณีการก่อสร้างชดเชยซึ่งมีออฟฟิศของทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเหมืองแร่อยู่แล้ว หากจะให้ทาง อบจ.ภูเก็ต ใช้พื้นที่แปลงนี้ ก็จะเป็นปัญหา เนื่องจาก อบจ.ภูเก็ต มีความคล่องตัวในส่วนที่จะมีการสร้างอาคารออฟฟิศของ อบจ.ภูเก็ต เอง ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต ได้มีการพูดคุยว่าจะมีการแลกเปลี่ยนพื้นที่กันระหว่างส่วนที่ทางธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตได้จัดให้เทศบาลนครภูเก็ต กับส่วนที่ให้ อบจ. ภูเก็ต เพื่อจะให้มีความคล่องตัวว่า อบจ.ภูเก็ต มีความพร้อมที่จะเข้าใช้พื้นที่แล้ว ส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตก็ยังรองบประมาณที่จะไปสร้างอาคารในพื้นที่ที่ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตมอบให้.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 445 ครั้ง
วันที่ 03 สิงหาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:27:04:PM