_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานขององค์กร
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต โดยมี คณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต อาทิ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามบ้านบางดุก โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 4 ชั้น โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โครงการพัฒนาสวนสาธารณะตำบลฉลอง โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือฉลอง การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ โครงการผ่าตัดข้อเข่าของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ซึ่งหมดเขตลงทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน 2559 การเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาสุระกุล รวมถึงการนัดประชุมเตรียมจัดงาน อบจ.สัญจร ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นี้ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 208 ครั้ง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:52:31:PM