_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอด ในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดดะวาตุ้ลอิสลามียะฮ์ บ้านพรุสมภาร ต.เทพกระษัตรี
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อคืนของวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวินิจ หงส์อติกุล เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพร้อมร่วมพิธีละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี 2558 ณ มัสยิดดะวาตุ้ลอิสลามียะฮ์ (บ้านพรุสมภาร) หมู่ที่ 8 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับการถือศีลอดของชาวมุสลิม เป็นการละเว้นทางร่างกาย ตลอดจนการรักษาอวัยวะทุกส่วนให้พ้นจากการทำความชั่ว ทั้งในด้านร่างกาย วาจาและใจ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก ในช่วงเวลา 1 เดือน ในเดือนรอมฎอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความหนักแน่น อดทน ให้พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 950 ครั้ง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:45:49:AM