_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอด ในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์ (บางคณฑีล่าง) ต.ราไวย์
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อคืนของวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวินิจ หงส์อติกุล เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต คณะจากวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กลุ่มสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพร้อมร่วมพิธีละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี 2558 ณ มัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์ (บางคณฑีล่าง) ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายอาณัติ คงคารอบ อิหม่ามประจำมัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ตลอดจนผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการมัสยิด และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับการถือศีลอดของชาวมุสลิม เป็นการละเว้นทางร่างกาย ตลอดจนการรักษาอวัยวะทุกส่วนให้พ้นจากการทำความชั่ว ทั้งในด้านร่างกาย วาจาและใจ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก ในช่วงเวลา 1 เดือน ในเดือนรอมฎอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความหนักแน่น อดทน ให้พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 977 ครั้ง
วันที่ 04 กรกฎาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:01:04:AM