ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า "
อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมการจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมี นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต “งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานองค์กรพุทธศาสนาของจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2555 ซึ่งวันที่ 2 มิถุนายน 2555 จะมีพิธีบวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์) ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 3 มิถุนายน 2555 พิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จาก อบจ.ภูเก็ต มาประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นประราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยนิมนต์พระสงฆ์ทั้งจังหวัดภูเก็ตประกอบพิธี และมีเทศน์มหาชาติ ส่วนที่วัดมงคลนิมิต จะมีการจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา จัดโต๊ะหมู่บูชา และแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา วันที่ 4 มิถุนายน 2555 มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สวดมนต์ไหว้พระ พิธีเวียนเทียน การเดินวิ่งสมาธิ ณ สวนหลวง ร.9 เฉลิมพระเกียรติฯ ทำวัตรเย็น และพิธีเวียนเทียน ณ วัดวิชิตสังฆาราม ส่วนวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ลาบวชเนกขัมมจาริณี ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายสุพร วนิชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา 45 กล่าวว่า “เนื่องในปีนี้เป็นปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครบ 2,600 ปี ถือเป็นสิ่งมหามงคลอย่างยิ่งที่ชาวพุทธทุกคนจะต้องตื่นตัวขึ้นมาตระหนักรู้ว่า พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไร ตรัสรู้อะไร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในปีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ครบ 2,600 ปี จึงขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญที่เป็นชาวพุทธได้เข้ามามีส่วนร่วม ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) เพื่อเป็นการตื่นตัวให้กับชาวพุทธทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงความภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นชาวพุทธ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานครั้งนี้ ตลอดจนได้ประพฤติธรรม ปฏิบัติธรรม และเข้าถึงหลักธรรมอย่างแท้จริง เข้าถึงความรัก ความเมตตา เข้าถึงหลักพรหมวิหาร และหลักอริยสัจธรรมทั้ง 4 ประการ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ให้อยู่ในหัวใจของคนไทยที่เป็นชาวพุทธทุกคน ในการนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการ ฟังเทศน์มหาชาติ การปฏิบัติธรรมและตักบาตรในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ที่วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) โดยทั่วกัน”.
โดย : webmaster 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 16:33:48 น.
อ่าน 2636 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
15 ต.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
09 ต.ค. 2563
 คณะกรรมาธิการการปกครองท้อง...
05 ต.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต รับค่าเช่าพื้น...
05 ต.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะ...
05 ต.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422