ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2557พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2557 "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2556 ในปีที่ผ่านมา และปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2557 ทั้งนี้ ได้มีการเสนอเพื่อพิจารณาแนวทางการอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ แนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ การจัดพิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ที่ 1 มีนาคม 2557 โดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง โดยสำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดแข่งขันจักรยานคันทรีคลอสบนเส้นทางประวัติศาสตร์ถลาง โดยเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนบนเส้นทางประวัติศาสตร์ถลาง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 โดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม 2557 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลางประกอบแสงสีเสียง ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2557 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2557 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอท็อป อาหารอร่อยภูเก็ต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม.
โดย : webmaster 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:25:53 น.
อ่าน 2475 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2557
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
15 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
13 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบร...
04 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
04 ก.ค. 2558
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
28 ก.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารื...
30 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
27 พ.ย. 2556
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดสัมมนาใ...
24 เม.ย. 2556


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>