ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมแก้ปัญหาหลังเพลิงไหม้ห้างซุปเปอร์ชีป พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมแก้ปัญหาหลังเพลิงไหม้ห้างซุปเปอร์ชีป "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแก้ปัญหาหลังเพลิงไหม้ห้างซุปเปอร์ชีป
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาหลังกรณีไฟไหม้ห้างซุปเปอร์ชีป และหลังจากนั้น นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้นำคณะร่วมลงพื้นที่เกิดเหตุ โดยมอบรองเท้ายาง จำนวน 50 คู่ และคราด 50 คัน เพื่อให้ทีมงานเคลียร์พื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมตลาดซุปเปอร์ชีปแฟร์ ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้สนับสนุนเต็นท์เพื่อเปิดจำหน่ายสินค้าชั่วคราว
นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา กล่าวในฐานะเจ้าของพื้นที่ว่า นอกจากทาง อบจ.ภูเก็ต ได้มอบรองเท้ายาง และคราด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้งานแล้ว ทาง อบจ.ภูเก็ต ยังได้สนับสนุนเต็นท์เพื่อวางจำหน่ายสินค้าชั่วคราวให้แก่ทางห้าง พร้อมทั้งสนับสนุนรถดับเพลิง รถลำเลียงน้ำ และเครื่องจักรกล ในการเคลียร์พื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมทำงานกันอย่างเข้มแข็ง ซึ่งทีมงาน อบจ.ภูเก็ต และจิตอาสาของมูลนิธิต่างๆ ได้เร่งทำงานกันอย่างหนัก และคาดว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายได้โดยเร็ว จากการประชุมร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการกำจัดกองเพลิง เพื่อให้หมดปัญหาเรื่องกลุ่มควันและมลภาวะ รวมถึงการแก้ไขการเคลียร์พื้นที่ในส่วนที่เข้าถึงยาก โดยใช้เครื่องจักรเข้าทำงาน ซึ่งได้มีการประสานงานกับทุกหน่วยงาน ทั้งกองพิสูจน์หลักฐาน ฝ่ายดูแลเรื่องประกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นต้น ทั้งนี้ จะมีการประชุมหารือทุกวัน เวลา 8.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปได้ด้วยดี” ขณะที่ นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ. ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอบคุณสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในพื้นที่ ที่ได้ช่วยเหลือขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่คืนแรก ซึ่งทีมงาน อบจ.ภูเก็ต ได้ช่วยระดมสรรพกำลังทั้งหมดเพื่อดับเพลิงให้ได้ในคืนนั้น พร้อมทั้งต้องขอบคุณทางจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และ อบต. ทุกแห่ง ที่ได้ส่งรถดับเพลิงมาช่วยเหลือด้วย ซึ่งตอนนี้เราต้องทำงานกันอย่างหนักเพราะมีปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องกลิ่น น้ำเสีย และโดยเฉพาะปัญหาเรื่องแรงงาน ที่จำเป็นต้องให้พนักงานของห้างสามารถทำงานได้ โดยทาง อบจ.ภูเก็ต ได้นำเต็นท์เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้ทางห้างสามารถเปิดการจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพี่น้องประชาชน ซึ่งมีจิตอาสาเป็นจำนวนมาก ได้จัดเตรียมอาหารนำมาให้ทีมงานอาสาสมัคร ทำให้ขณะนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น”.
โดย : webmaster 
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 11:50:45 น.
อ่าน 539 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมแก้ปัญหาหลังเพลิงไหม้ห้างซุปเปอร์ชีป
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเ...
02 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
30 มิ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต รับมอบเจลล้างม...
30 มิ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต มอบหน้ากากอนาม...
30 มิ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
29 มิ.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>