ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (พ.ศ.2555) “ภูเก็ตเกมส์” ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555 โดยมี นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (พ.ศ.2555) “ภูเก็ตเกมส์” ซึ่งต้องเตรียมการในด้านต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการแข่งขัน โดยการอุดหนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและท้องถิ่นทั้ง 19 แห่งของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงสนามแข่งขัน สถานที่พัก ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบัน การดำเนินงานก็ผ่านไปประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะสนามที่ อบจ.และเทศบาลดูแลได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วบางส่วน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้สรุปความคืบหน้าด้านต่างๆ ให้ท้องถิ่นได้รับทราบในเบื้องต้น ได้แก่ รายละเอียดข้อมูลตารางการแข่งขัน สนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทั้ง 40 ชนิดกีฬา และขอเรียนเชิญผู้บริหารท้องถิ่นทุกท่าน ตัดชุดเบลเซอร์ (สูทกีฬาเยาวชนฯ) และเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 และพิธีปิดวันที่ 5 มิถุนายน 2555 นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมชมและเชียร์นักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันฯ และขอความอนุเคราะห์เต็นท์และรถสองแถว เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติฯ ของฝ่ายต่างๆ ทางด้าน นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวสรุปการดำเนินงานเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” ว่า อบจ.ภูเก็ต ได้เตรียมพร้อมสนามสุระกุล โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 19,725, 400 บาท ซึ่งปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำ สถานที่จอดรถ และปรับปรุงระบบไฟสปอร์ตไลท์ส่องสนาม จำนวน 9.29 ล้านบาท ส่วนสระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต ได้ปรับปรุงระบบท่อ ระบบกรองน้ำ และระบบไฟ จำนวน 2.86 ล้านบาท สนามเทนนิส ปรับปรุงพื้นสนาม ห้องน้ำ และห้องพักกรรมการ จำนวน 5.38 ล้านบาท และสนามชัย ได้ปรับปรุงไฟสปอร์ตไลท์ส่องสนาม ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และห้องน้ำ จำนวน 2.2 ล้านบาท พร้อมกันนี้ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของฝ่ายพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขันฯ ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ จำนวนเงิน 25 ล้านบาท รวมถึงได้ติดตั้งจอแอลซีดี ในสนามกีฬาสุระกุล จำนวน 17 ล้านบาท และอุดหนุนงบประมาณให้กับทางจังหวัดภูเก็ตอีก 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต จะประชุมหารือเพื่อสรุปความพร้อมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นี้.
โดย : webmaster 
วันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 09:08:39 น.
อ่าน 2769 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์”
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
15 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
13 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบร...
04 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
04 ก.ค. 2558
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
28 ก.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารื...
30 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
27 พ.ย. 2556
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดสัมมนาใ...
24 เม.ย. 2556

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>