ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้อง เพื่อให้บริการผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ระหว่าง 2 สถานีขนส่ง พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้อง เพื่อให้บริการผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ระหว่าง 2 สถานีขนส่ง "
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้อง เพื่อให้บริการผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ระหว่าง 2 สถานีขนส่ง
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการรถขนส่งประจำทาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 โดยมี นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นางสุวรรณา ศิริพงศ์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวันทา ภุมรารสสุคนธ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กล่าวถึงเรื่องการเดินรถช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 – สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการรถขนส่งประจำทาง ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องการเดินรถตัดช่วงระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเดินรถตัดช่วงระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกประจำจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจำนวนเที่ยว จำนวนรถ ในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 สายที่ 2 ห้างซุปเปอร์ชีป-ตลาดใหม่มุมเมือง ให้มีการเดินรถตัดช่วง คือ เดินรถลักษณะมาตรฐาน 3 (รถโดยสารธรรมดาหรือรถโดยสารสองแถว) ขั้นต่ำวันละ 68 เที่ยว จำนวน 8-14 คัน สำหรับการเดินรถช่วง ห้างซุปเปอร์ชีป-ตลาดมุมเมืองใหม่ ให้ใช้ตารางเดินรถที่ 1/1002/2553 และตารางค่าโดยสารเลขที่ 1/1002/2553 พร้อมทั้งเดินรถลักษณะมาตรฐาน 3 (รถโดยสารธรรมดาหรือรถโดยสารสองแถว) ขั้นต่ำวันละ 66 เที่ยว จำนวนรถ 4-8 คัน สำหรับการเดินรถช่วง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 – สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ให้ใช้ตารางเดินรถเลขที่ 1/1001/2553 นายวันทา ภุมรารสสุคนธ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ก่อนที่จะเปิดสถานีขนส่งแห่งที่ 2 ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหลายฝ่ายในการจัดการเดินรถเชื่อมต่อ และได้คุยกันอย่างต่อเนื่องกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ในเส้นทาง หมวด 1 จัดการเดินรถในเส้นทางช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ถึง สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 1 โดยได้รับความกรุณาจาก อบจ.ภูเก็ต ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจากที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2555 เป็นต้นมา พบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี และเห็นด้วยที่จะให้มีรถลักษณะนี้เข้าไปบริการ ในการนี้ จึงต้องขอขอบคุณท่านนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนในส่วนนี้ ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง” ขณะที่ นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการบริการโดยนำรถโพถ้องประมาณ 4 คัน เพื่อวิ่งเที่ยวพิเศษระหว่าง บขส.ทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. โดยออกรถทุกวัน ทุกๆ 15 นาที ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาลงสถานีขนส่ง ที่จะเดินทางต่อเข้าไปยังในตัวเมือง สามารถใช้บริการรถประจำทางได้อย่างสะดวกในราคาที่ไม่แพง.
โดย : webmaster 
วันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 09:06:27 น.
อ่าน 17136 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 4.20 จาก 5 คะแนน (5 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้อง เพื่อให้บริการผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ระหว่าง 2 สถานีขนส่ง
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาก...
27 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะท...
27 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส...
26 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ปล่อยขบวนรถพ่น...
21 ม.ค. 2564
 เปิดประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ...
21 ม.ค. 2564
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422