ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต เปิดลงทะเบียนผู้พิการ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต เปิดลงทะเบียนผู้พิการ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "
อบจ.ภูเก็ต เปิดลงทะเบียนผู้พิการ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายจีรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต ได้แก่ การเตรียมความพร้อมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้พิการจังหวัดภูเก็ต การจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประจำปี 2556 รวมถึงโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาวัดเทพกระษัตรี (วัดบ้านดอน) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมวัดในยาง โครงการก่อสร้างแฟลตที่พักครู โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียมโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกะทู้ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบเสาแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาบริเวณหาดสุรินทร์ โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมและพิพิธภัณฑ์มัสยิดมูการ์ร่ม โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและภูมิทัศน์ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) เป็นต้น นายไพบูลย์ อุปติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้พิการจังหวัดภูเก็ต ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กรมสุขภาพจิตและมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (RICD Wheelchairproject) ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้พิการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ต้องการให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้สำรวจผู้พิการที่อาศัยอยู่ใกล้บ้านหรือเป็นบุคคลที่ท่านรู้จัก ซึ่งอุปกรณ์วีลแชร์ที่มอบให้นั้น ผู้ลงทะเบียนจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะมีการมอบอุปกรณ์จำนวน 12 รายการ ได้แก่ รถเข็นมาตรฐาน, รถเข็นเด็กพิเศษ, เก้าอี้อาบน้ำ, รถเข็นชนิดปรับเอน, เสาน้ำเกลือ,รถเข็นผู้สูงอายุ, เก้าอี้สุขภัณฑ์, โต๊ะข้างเตียง, วอร์คเกอร์ 4 ขา, วอร์คเกอร์ 4 ขาแบบมีล้อ, รถเข็นสุขภัณฑ์และวอร์คเกอร์ 4 ขา แบบมีล้อพร้อมถาด สำหรับอุปกรณ์เหล่านี้จะนำมามอบให้ผู้พิการในจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้ที่ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-358 888 ต่อ 3231 (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556 และจะทำการมอบในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ซึ่งโครงการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว.
โดย : webmaster 
วันที่ 07 มิถุนายน 2556 เวลา 08:52:52 น.
อ่าน 483 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต เปิดลงทะเบียนผู้พิการ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเ...
02 ก.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
30 มิ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต รับมอบเจลล้างม...
30 มิ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต มอบหน้ากากอนาม...
30 มิ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
29 มิ.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>