ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

หมวด : ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.ภูเก็ตพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.ภูเก็ต "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดภูเก็ต โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต (ภูเก็ต POC)
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความยั่งยืน โดยได้ลงตรวจพื้นที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์ชีป สาขาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยแขวงทางหลวงภูเก็ต ได้เสนอให้วางท่อระบายน้ำตามแนวถนนไปถึงคลองกู้กู ให้ระบายน้ำลงพื้นที่แก้มลิงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และให้เทศบาลตำบลรัษฎาทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้นำผ่านไปยังอ่างเก็บน้ำบริเวณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นแขวงทางหลวงภูเก็ตจะดำเนินการร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อระบายน้ำไปยังคลองบางใหญ่เพื่อระบายลงทะเล และกรณีน้ำท่วมบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ที่จะแก้ไขโดยให้มีการปรับปรุงขยายแก้มลิงบริเวณสวนป่าบางขนุน ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อกำหนดมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยทาง อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบหมายในการสำรวจพื้นที่ พร้อมสนับสนุนการใช้งานเครื่องจักรกลเพื่อการดำเนินงานต่อไป
โดย : webmaster 
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15:00:46 น.
อ่าน 74 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.ภูเก็ต
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไ...
24 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารื...
24 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการประ...
22 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหา...
19 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อน...
19 มี.ค. 2564
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
23 ก.พ. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไ...
24 มี.ค. 2564
 รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงา...
12 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหา...
19 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญเ...
08 มี.ค. 2564
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422