ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง จ.ภูเก็ตพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง จ.ภูเก็ต "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุข อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แจ้งย้ายทะเบียนบ้านให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนมีฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการและการพัฒนางานด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และรัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และจัดสรรจำนวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินการแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน 2.กลุ่มนักเรียน นักศึกษา 3.กลุ่มแรงงานหรือผู้เข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 4.กลุ่มประชาชนทั่วไป โดยหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการสำรวจประชากรแฝงที่อยู่ในพื้นที่หรือในหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งรณรงค์ เชิญชวนประชาชนให้แจ้งย้ายที่อยู่ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) ซึ่งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการรับแจ้งการย้ายที่อยู่ให้แก่ผู้มีความประสงค์จะย้ายเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตต่อไป
โดย : webmaster 
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 17:14:22 น.
อ่าน 36 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง จ.ภูเก็ต
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
27 พ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมน...
26 พ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต เชิญชวนใช้สิทธ...
25 พ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
18 พ.ย. 2563
 บจ.ภูเก็ต จัดประชุมรับฟังค...
13 พ.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422