ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ด้วยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) และตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งให้การจัดประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายฯ และงบประมาณ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ, ฝ่ายเตรียมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ, ฝ่ายจัดประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตหลังสถานการณ์โควิด-19, ฝ่ายเตรียมการต้อนรับ ณ Phuket Old Town, ฝ่ายประสานงานการจัดที่พัก, ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรี และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล), ฝ่ายจัดเตรียมข้อมูล และแผนงาน/โครงการ, ฝ่ายจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมฯ, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร, ฝ่ายการพยาบาลและสาธารณสุข, ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน, ฝ่ายจัดเตรียมยานพาหนะและการขนส่ง, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงแต่ละกระทรวง
โดย : webmaster 
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 11:57:56 น.
อ่าน 10 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
27 พ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมน...
26 พ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต เชิญชวนใช้สิทธ...
25 พ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
18 พ.ย. 2563
 บจ.ภูเก็ต จัดประชุมรับฟังค...
13 พ.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422