ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 "
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานพิธีถวายพวงมาลัยแด่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสมคิด สุภาพ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้สูงอายุทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2443 ทรงเป็นธิดาคนที่ 3 ในพระชนกชูและพระชนนีคำ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย เช่น ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการแม่ฟ้าหลวงฯ โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย พระองค์ท่านทรงมีพระราชปณิธาน ประกอบด้วยคุณธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ทรงยึดมั่นในคุณค่าความเป็นมนุษย์ ไม่คำนึงถึงชาติกำเนิดและสถานะ พระราชหฤทัยแน่วแน่ ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติ ในด้านการศึกษา การแพทย์พยาบาล การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ เปรียบได้ว่า พระองค์ทรงเป็น “พระมารดาแห่งการสงเคราะห์ของประเทศไทย” ซึ่งพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ตล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยและทั่วโลกตลอดกาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้ความสำคัญและสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต เกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีถวายพวงมาลัยแด่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ โดย นาวาตรีสุพล สายทอง ข้าราชบำนาญ และนางสาวจินตนา เม่งช่วย วิทยากรผู้นำกิจกรรม การแสดงของชมรมผู้สูงอายุทั้ง 3 อำเภอ และบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต
โดย : webmaster 
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 11:52:34 น.
อ่าน 12 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
27 พ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมน...
26 พ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต เชิญชวนใช้สิทธ...
25 พ.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
18 พ.ย. 2563
 บจ.ภูเก็ต จัดประชุมรับฟังค...
13 พ.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422