ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ตพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
ในการนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจร (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 การเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 การจัดงานประเพณีลอยกระทงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยว, ด้านการเกษตร, ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหาและระบบการจัดการน้ำเสีย โครงการภูเก็ตจังหวัดสะอาด โดยจัดให้มีการจัดการขยะต้นทาง การคัดแยกขยะ พร้อมทั้งพิจารณาการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ “ภูเก็ตโมเดล” โดยให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอกรอบโครงการและวงเงินภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคม ของจังหวัดภูเก็ต หลัง COVID0-19 เพื่อนำเสนอโครงการดังกล่าวในการประชุม ครม.สัญจร รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอปัญหา ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
โดย : webmaster 
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16:38:00 น.
อ่าน 85 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าวล่าสุด
 เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิ...
26 ต.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวง...
26 ต.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
15 ต.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
09 ต.ค. 2563
 คณะกรรมาธิการการปกครองท้อง...
05 ต.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422