ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น "
อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ซึ่งมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสมคิด สุภาพ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน
และสิ่งแวดล้อมจากการเกิดอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย การป้องกัน และระงับเหตุเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกวิธี ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต และบริษัทซานโต้ เซฟตี้ จำกัด โดยมีกิจกรรมบรรยาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ การสาธิตและฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น การจัดการระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัย การป้องกันและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติว่าด้วยการดับเพลิง โดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายที่ใช้น้ำสะสมแรงดันหรือสารดับเพลิง และการใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม เคมีแห้ง” นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า “เหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยจากแผ่นดินไหวและแผ่นดินถล่ม เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจสร้างความเดือดร้อน และสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งผลกระทบถึงภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หากได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เยาวชนและประชาชน ซึ่งสามารถเตรียมแนวทางป้องกัน การประสานงานขณะเกิดเหตุ การเตือนภัย วิธีการปฏิบัติตนเอง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้”.
โดย : webmaster 
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 11:27:44 น.
อ่าน 20 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
14 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิง...
14 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมเสวนากาแฟย...
11 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมเสวนากาแฟย...
10 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษ...
10 ก.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422