ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง "
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรม ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยทำการฆ่าเชื้อ เช็ดถู บริเวณที่มีจุดเสี่ยง อาทิ พื้นถนน เก้าอี้ ราวสะพาน ราวบันได รถโพถ้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอบจ.ภูเก็ต มีมาตรการดูแลรักษาความสะอาดเช่นนี้ในทุกๆ สัปดาห์ บริเวณพื้นที่อยู่ในความดูแลของ อบจ.ภูเก็ต ทั้งท่าเทียบเรือ สวนสาธารณะ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในสังกัด และในส่วนของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นั้นได้ทำความสะอาดทุกวันอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ตระหนักแต่ไม่ตระหนก พร้อมมีความมั่นใจไปด้วยกันในการรักษาความสะอาดให้พื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีความปลอดภัยจากเชื้อโรค ด้าน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดในประเทศไทย รองจากกรุงเทพฯ และที่บริเวณท่าเรืออ่าวฉลองก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จากการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตได้คัดกรองคนที่สนามบินและท่าเทียบเรือ 1 ล้านกว่าคน ในขณะที่ตัวเลขทั่วประเทศคัดกรอง 4 ล้านกว่าคน ซึ่งภูเก็ตเพียงจังหวัดเดียวคัดกรองไป 25% ของทั้งประเทศ กิจกรรมในครั้งนี้ได้ผนึกกำลังกันแสดงความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อสังคม ในการร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning และหลังจากเข้าสู่สภาวะการณ์ปกติแล้ว ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองแห่งนี้จะเต็มไปด้วยประชาชน และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่มีความเชื่อมั่นในประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต
โดย : webmaster 
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 17:16:13 น.
อ่าน 99 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
23 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอ...
23 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
21 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
14 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิง...
14 ก.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422