ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ "
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
ตามที่ ก.จ.จ.ภูเก็ต มีมติเห็นชอบการเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะและสะพานเชื่อมโป๊ะท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า) ของกองกิจการขนส่ง เป็นโครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตามมิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 6 และ 2.โครงการ Eco-school (สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กองการศึกษาฯ เป็นโครงการดีเด่น ตามมิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 นั้น การดำเนินงานตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จะต้องคัดเลือกโครงการที่ใช้สำหรับการประเมินตามตัวชี้วัด คือ คัดเลือกโครงการที่บูรณาการร่วมกับ อปท. หรือหน่วยงานอื่นในการจัดบริการสาธารณะ เสนอโครงการซึ่งเป็นการริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อ อปท. และประชาชน เสนองานบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เสนอโครงการลดขั้นตอนการทำงาน หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ รวมถึงติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย : webmaster 
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09:17:36 น.
อ่าน 71 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต รับมอบคลอรีนเพ...
03 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
02 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวันที่...
01 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับสโมสรโร...
01 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
31 มี.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>