ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563 "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประกวดจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563 ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แรงงานจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอกะทู้ นายอำเภอถลาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ อาทิ ประเภทชุมชนภูมิภาค ประเภทสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ประะเภทเรือนจำจังหวัด ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ประเภทสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประเภทสถานประกอบการ และแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม โดยมี หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เป็นประธานในพิธี
โครงการ TO BE NUMBER ONE หรือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ จัดกิจกรรมการประกวดจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563 เพื่อกระตุ้นการทำงานของชมรม TO BE NUMBER ONE และสนับสนุนกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ขององค์กรต่างๆ ได้แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชน และการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ประกอบด้วย การประกวด 9 ประเภท ได้แก่ 1.จังหวัด TO BE NUMBER ONE 2.อำเภอ TO BE NUMBER ONE 3.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา 5.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค 6.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 7.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 8. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 9. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ สำหรับการประกวดในครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีทีมเข้าร่วมการประกวด จำนวน 15 ทีม และผลการตัดสินการประกวดที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตมีจังหวัด/อำเภอ/ชมรม ที่ผ่านเข้ารอบเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2563 จำนวน 5 ชมรม ได้แก่ ประเภท จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ผ่านเข้าสู่ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 6 , อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอถลาง ผ่านเข้าสู่ระดับดีเด่น ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน ผ่านเข้าสู่ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4, ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตฯ ผ่านเข้าสู่ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2, ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การจายสินค้า CDC ภูเก็ต ผ่านเข้าสู่ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
โดย : webmaster 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:29:36 น.
อ่าน 9 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
26 มี.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต เพิ่มมาตรการเข...
24 มี.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมพิจารณาก...
23 มี.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงาน...
23 มี.ค. 2563
 รพ.อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้...
20 มี.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>