ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2563 ทำการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ละครอิงประวัติศาสตร์ อย่างยิ่งใหญ่ “235 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2563 ทำการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ละครอิงประวัติศาสตร์ อย่างยิ่งใหญ่ “235 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง” "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2563 ทำการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ละครอิงประวัติศาสตร์ อย่างยิ่งใหญ่ “235 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้างไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต, นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, นางสุกัญญา พฤฒิพันธ์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และนายเทอดไท ผูกบุญเชิด ผู้เขียนบทละครอิงประวัติศาสตร์ฯ ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563 เพื่อร่วมเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง โดยมี นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วม
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรประจำปี 2563 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563 ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก), สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์, อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร, บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 7 มีนาคม 2563 พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก), วันที่ 7-21 มีนาคม 2563 พระภิกษุสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก), วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. กวนกาละแม 9 กระทะ ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ และขอเชิญประชาชนร่วมทำขนมพื้นเมือง และร่วมกันห่อกาละแม ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์, วันที่ 12 มีนาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตร และช่วงเย็นเป็นพิธีบวงสรวง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์, วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีอัญเชิญธงชาติ ธงถลางชนะศึก และธงมิตรภาพแห่งสันติสุข นำไปวางหน้าอนุสาวรีย์ฯ, พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร, วันที่ 13-15 มีนาคม 2563 เวลา 17.00-24.00 น. งานแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์และการจัดลานศิลปวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ, ตลาดน้ำย้อนยุค โดยจะมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารอร่อยภูเก็ตและของดีประจำถิ่น (OTOP) ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวในส่วนของการจัดแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ในปีนี้ว่า ได้ผสมผสานระบบแสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษด้านภาพ Panorama เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติใหม่ในการเล่าเรื่องและเพิ่มความตื่นตาตื่นใจในการรับชมมากขึ้น โดยเริ่มแสดงในวันที่ 13-15 มีนาคม 2563 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ จะบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในอดีตของเมืองถลางและวีรกรรมอันหาญกล้าของบรรพชนเมืองถลาง อีกทั้งปีนี้เป็นวาระครบรอบ 235 ปี วันแห่งถลางชนะศึก จะมีในวันที่ 13 มีนาคม 2563 การจัดการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จะดำเนินการอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่อเรื่อง “235 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง” การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลางในปีนี้ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์เมืองถลาง ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ที่นำมาร้อยเรียงผนวกเข้ากับบทละคร เพื่อให้ข้อมูลในบทละครมีความใกล้เคียงเหตุการณ์จริงมากที่สุด โดยการนำเสนอเนื้อเรื่องที่กระชับเพื่อให้เกิดอรรถรสเสมือนการชมภาพยนตร์ ผสมผสานกับการนำเสนอเทคนิคแสง สี เสียง และสื่อผสมในมิติที่หลากหลาย รวมถึงฉากการแสดงที่สมจริง กว่า 10 ฉากเพื่อความสมบูรณ์แบบในการแสดง ในการนี้ ขอเชิญชวนให้ผู้มาเที่ยวชมงานแต่งกายชุดไทยมาร่วมงาน ภายใต้แนวคิด “นุ่งโจง ห่มสไบ ย้อนสมัยรัตนโกสินทร์” เพื่อรณรงค์การแต่งกายย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศของการจัดงานในปีนี้เหมือนเช่นเคย
โดย : webmaster 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:26:22 น.
อ่าน 88 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2563 ทำการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ละครอิงประวัติศาสตร์ อย่างยิ่งใหญ่ “235 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต รับมอบคลอรีนเพ...
03 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
02 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวันที่...
01 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับสโมสรโร...
01 เม.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
31 มี.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>