ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 1พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 1 "
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 1
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 1 โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องรายงานประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการของ อบจ.ภูเก็ต รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่สอง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และสมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำหรับเรื่องที่นำเสนอต่อการประชุมครั้งนี้ มีญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้ ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางอำเภอกะทู้ และญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจัดทำโครงก่อสร้างสวนสาธารณะอำเภอเมือง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติดังกล่าวด้วยเสียงข้างมาก นอกจากนี้ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ยังได้สอบถามเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ อาทิ การแก้ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา เป็นต้น
โดย : webmaster 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:03:04 น.
อ่าน 88 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 1
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเค...
13 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามถ...
13 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญต...
13 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
13 ส.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แ...
11 ส.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>