ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเดินรณรงค์เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมด้วย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ. ภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม มะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต และนายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 แห่ง ทั้งในเขตอำเภอเมือง อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ ร่วมมือประกาศนโยบายและแสดงเจตนารมย์การต่อต้านการทุจริตและสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 18 แห่ง ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 อำเภอ มีการบูรณาการร่วมกันในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน สร้างสังคมแห่งความโปร่งใส ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างค่านิยม และปฏิบัติการเชิงรุก ต้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริตให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่น ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน โดยยึดหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างบุคลากรของหน่วยงาน ทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
โดย : webmaster 
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10:48:31 น.
อ่าน 221 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
23 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอ...
23 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
21 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
14 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิง...
14 ก.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422