ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพในวันที่ 1 มกราคม 2423 เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 29 ในพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสวยราชสมบัติในวันที่ 23 ตุลาคม 2453 เสด็จสวรรคตในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2468 รวมพระชนมายุ 45 พรรษา รวมดำรงสิริราชสมบัติ 15 ปี พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพ และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมือง การปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรม และอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองนับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา เมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ไม่มีวัดประจำกาล แต่ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์สร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวง แทนพระอารามประจำรัชกาล ซึ่งต่อมาคือวชิราวุธวิทยาลัย พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาของเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง อาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนขึ้นในพระราชวังสราญรมย์ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ยังเป็นสถานที่ทรงทดลองงานพระราชดำริด้านการศึกษา เช่น เมื่อมีพระราชดำริตั้งกิจการลูกเสือหรือทรงกำหนดครุยวิทยฐานะขึ้น ก็โปรดให้ใช้กับโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเป็นแห่งแรก ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้น ให้เด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี เรียนหนังสือในโรงเรียนจนอายุ 14 ปี ทรงจัดตั้งกองเสือป่า ซึ่งมีพระราชประสงค์ให้คนไทยมีความจงรักภักดี และมีความสามัคคีต่อชาติบ้านเมือง รู้จักเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อฝึกให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง อดทนเสียสละ สามัคคี ดังที่ได้พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้ตั้งวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทรงเปิดสถานเสาวภาเพื่อผลิตวัคซีนและเซรุ่ม ที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนชาวไทย และประเทศใกล้เคียง ทรงเปิดการประปากรุงเทพฯ ทรงตั้งกรมรถไฟหลวง และเริ่มเปิดการรถไฟสายกรุงเทพมหานครถึงจัดหวัดเชียงใหม่ สายใต้จากธนบุรีเชื่อมกับปีนังและสิงคโปร์ อีกทั้งยังโปรดเกล้าให้สร้างสะพานพระราม 6 เพื่อเชื่อมทางรถไฟไปยังภูมิภาคอื่น พระองค์ทรงเปลี่ยนรูปแบบธงชาติ โดยโปรดเกล้าให้ยกเลิกการใช้ธงช้างเดิน เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์แทน ตามลักษณะสีธงชาติของประเทศที่เป็นสัมพันธมิตรกับประเทศไทย ซึ่งเหมือนกับธงชาติไทยในปัจจุบัน แต่มีเพียงสีแดงสีเดียว ซึ่งธงนี้เรียกว่า ธงแดงขาว 5 ริ้ว หรือธงค้าขาย ต่อมาแถบสีแดงที่ตรงกลางธงค้าขายได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินขาว หรือน้ำเงินเข้มเจือม่วงดังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2460 ทรงตราพระราชบัญญัติคำนำหน้านาม ให้มีคำว่า เด็กชาย เด็กหญิง นาย นาง และนางสาวนำหน้าชื่อ ด้านเศรษฐกิจพระองค์ทรงให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ.2456 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนรู้จักออมทรัพย์ และเพื่อความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจของประเทศ และใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารสยามกัมมาจล ทุนจำกัด ซึ่งในขณะนั้นมีปัญหาการเงิน และปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์ ทำให้ธนาคารของคนไทยแห่งนี้ดำรงอยู่มาได้จวบจนทุกวันนี้
โดย : webmaster 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:35:05 น.
อ่าน 124 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะท...
23 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการ...
21 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษ...
16 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนกา...
16 ก.ย. 2563
 ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน จัดกิจกร...
14 ก.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422